Kulturevenemang

O.B.Wiik har en lång erfarenhet av att leverera små och stora evenemangslösningar till arrangörer av kulturevenemang av olika slag, landet runt.

Vi ger råd till såväl olika föreningar, klubbar och organisationer som större företag och offentliga myndigheter. Inget kulturellt evenemang har ställts in på grund av bristfällig leverans från O.B.Wiik. Tvärtom har företaget vid flera tillfällen räddat genomförandet av evenemang där oväntade problem har uppkommit.