Privata evenemang

O.B.Wiik lagerför alltid den utrustning som krävs för att genomföra större privata evenemang och ordnar allt tänkbart som uppdragsgivaren efterfrågar.

Större privata evenemang

Med utgångspunkt från upplysningar om bakgrunden till evenemanget, antalet gäster, läge och om det föreligger några andra särskilda omständigheter som måste beaktas, föreslår O.B.Wiiks evenemangskonsulter en lösning. Evenemangsutrustningen levereras och monteras på önskad adress på avtalad tid. När evenemanget är avslutat, demonterar och returnerar O.B.Wiik utrustningen.

Små privata tillställningar

O.B.Wiik erbjuder ett eget upplägg för privata tillställningar av mindre storlek. För att kunna erbjuda professionell evenemangsutrustning till ett lågt pris har vi utvecklat rimliga "gör-det-själv-lösningar" som kunderna själva hämtar, monterar och returnerar.
Med utgångspunkt från kundens specifikationer förbereder fackkunniga medarbetare på O.B.Wiik evenemangsutrustningen så att den är redo för avhämtning. Utrustningen levereras tillsammans med tydliga innehållsbeskrivningar och monteringsanvisningar. Kunderna hanterar därmed allt själva och får på så vis ett rimligt hyrpris på utrustningen.