Läktare

O.B.Wiik har leverat läktare till flera stora utomhusevenemang och utomhuskonserter samt tv-evenemang, konferenser och modevisningar inomhus.

O.B.Wiik har både stå- och sittläktare på lager. Sittläktarna byggs med 19 raders djup medan ståläktarna monteras med 3 eller 6 raders djup. Läktarna används ofta i samband med sportevenemang, offentliga statsbesök, konserter eller skolföreställningar.

Säkerheten garanteras med klappstolar som säkerställer utrymningsvägar. Stolarna är fastskruvade på ett sådant sätt att de inte kan lossas av publiken. Räckena monteras i bakkant samt på båda sidor av läktaren. Antalet uppgångar och trappsteg i läktarna är anpassade efter gällande säkerhetsföreskrifter.