Scener

O.B.Wiik märker kontinuerligt att allt fler arrangörer efterfrågar scener i samband med olika typer av evenemang. Scener är en tilläggsprodukt som naturligt hör hemma i enstaka leveranser.

O.B.Wiik erbjuder ett flexibelt scensystem som kan levereras med överbyggnad. Systemet är så flexibelt att det lätt kan anpassas efter behov, t.ex. vid konserter, föreställningar, föredrag eller prisutdelningar. Scengolvet byggs på ett justerbart byggnadsställningssystem som monteras i olika storlekar med hjälp av moduler på 1 x 1 och 1 x 2 meter. Höjden är justerbar och scenen kan vid behov levereras med trappor, handledare, luckor, kabeldragningar och PA-vingar. Överbyggnaden som levereras med svart eller vit duk monteras ihop direkt med scenen. Vägghöjden på överbyggnaden varierar mellan 2,3–3,5 meter.