O.B.Wiik Lagerhallar

Tält & Presenning

Vår huvudsakliga verksamhet är utveckling, tillverkning, uthyrning och försäljning av lagerhallar, plasthallar, presenningar och väderskydd. Våra tältlösningar är monterade i över 70 länder.

OB Wiik har under mer än 20 år levererat lagerlösningar till olika FN-organ och frivilligorganisationer. Användningsområdet för en plasthall är stort. Hallarna används i dag till allt från Idrottsanläggningar till förvarings av livsmedel och temporära skollokaler i kris och katastrofzoner. OBWiik’s Arrangemangsavdelning är marknadsledande med 30 år erfarenhet av kunder som ställer höga krav på säkerhet och trygga leveranser. O.B.Wiik har även ett flexibelt väderskyddssystem för en torr arbetsmiljö vid nybyggnationer och renoveringar. Ett väderskydd från O.B.Wiik låter arbetet fortgå oberoende av väder och vind.