Avfuktat lager

Ett avfuktat lagertält lämpar sig för varor och material som ska lagras torrt men inte varmt.

Virke, papp och metaller är några exempel på material som inte tål fukt. Materialen kan lagras kallt, men tål inte fukt. Teknisk utrustning som korroderar och rostar måste också förvaras i ett avfuktat lagertält där man kan reglera den relativa fuktigheten. O.B. Wiik kan leverera alla lagertält med rätt dimensionerad avfuktningsutrustning.