Flyghangar

O.B. Wiik har monterat flera stora och skräddarsydda hallar på flygplatsområden för flygbolag och flygoperatörer. En maskinhall skyddar dyrbar egendom.

Flyghangarerna utnyttjas främst för lagring av flygmateriel och utrustning samt för service och underhållsarbeten på mindre flygplan. Hallarna innehåller specialanpassad utrustning som gör att flygbolag och flygoperatörer kan bedriva sin verksamhet optimalt. Ett exempel på sådan utrustning är en skjutport för enkel in- och uttransport av flygplan. En maskinhall från O.B. Wiik borgar för en trygg förvaring av flygplan och annan maskinell utrustning.