Försvar och militär

Militär utrustning är utrymmeskrävande. O.B. Wiik har uppfört flera stora hallar på olika militära områden med specialutrustning som anpassats efter försvarets verksamhet.

Lagerhallarna kan uppföras med tilläggsutrustning som gör dem lämpliga för förvaring av militär utrustning och militära maskiner. Samtidigt fungerar lagerhallarna som garage och verkstad för drift och underhåll av militärfordon.