Hamnlager

Varor i stora kvantiteter eller stora volymer skeppas ofta med båt. För att lagring, tillfällig förvaring, packning och/eller omlastning för uttransport ska kunna genomföras under ordnade förhållanden, uppför O.B. Wiik lagerhallar på uppdrag av hamnmyndigheterna.

Lagerhallarna placeras i önskad storlek på de platser som är mest lämpliga för varuhanteringen samt med tilläggsutrustning som utifrån varans beskaffenhet skyddar denna och förenklar arbetsoperationerna. Exempel på sådan utrustning kan vara avfuktningsanläggningar för bulkvaror som inte tål fukt, eller stora körportar för enkel in- och uttransportering.