Idrottshall

En idrottshall från O.B. Wiik är ett billigt, snabbt och flexibelt alternativ för idrottsklubbar med hög ambition och låg budget.

Idrottshallen ger en bra och konstant träningsmiljö året om till en betydligt lägre kostnad än traditionella byggnader.

Idrottshallarna har obegränsade möjligheter. De kan enkelt utökas, förminskas, flyttas eller hyras ut för andra ändamål i takt med ändrade behov. Oavsett belägenhet kan idrottshallarna anpassas efter den aktuella tomtstorleken och befintliga omgivningen.

Det tar ca 2–3 veckor att montera en säker och allsidig idrottshall. Vägledning av yrkespersoner med lång erfarenhet garanterar att hallen kommer att tillgodose idrottsklubbens önskemål. Hallarna anpassas efter lokala säkerhetsnormer för klimatförhållandena och kan förses med tilläggsutrustning som avfuktningsanläggning, belysning och omklädningsrum.

Jämfört med permanenta byggnader har idrottshallen från O.B. Wiik en oslagbar totalekonomi. Förmånliga finansieringslösningar, låga underhållskostnader, kort planeringstid, snabbt uppförande, obegränsade användningsmöjligheter och full flexibilitet är viktiga fördelar.