Lagerhallar

Råvaror, färdigvaror, maskiner, känslig utrustning eller vägsalt. Det mesta kan förvaras i en lagerhall från O.B. Wiik. Lagerhallarna utmärks av hög flexibilitet och ett rimligt pris vilket har medfört att O.B.Wiik´s lagerhallar är monterade i över 80 länder.

Flexibiliteten vad gäller storlek och det breda urvalet av tilläggsutrustning gör användningsområdena för en lagerhall är närmast oändliga.

O.B. Wiik erbjuder förmånliga finansieringsalternativ. Om förvaringsbehovet är permanent, kan köp av lagerhall visa sig vara ett mer lönsamt alternativ jämfört mot att hyra en lagerhall eftersom ett köp av lagerhallar är förknippat med låg risk.

Lagerhallarna är lätta att sälja och andrahandsvärdet är högt. Vid mer varierande och periodiska lagringsbehov, kan det vara mer fördelaktigt att hyra. En lagerhall från O.B. Wiik ger vid köp eller hyra en betydligt bättre totalekonomi och användarflexibilitet än en motsvarande permanent byggnad.