Portlösningar och anpassade tälthallar

Alla tälthallar från O.B.Wiik kan förses med specialutrustning som tillhandahåller särskilda funktioner eller löser avancerade uppgifter.

Ett exempel på detta är traverskranar i tak för in- och uttransport av varor, ofta i kombination med transportband. O.B. Wiik levererar också alla typer av dörr- och portlösningar till varje specifik plasthall, däribland gångdörrar, skjutportar, takskjutportar, rullportar och vikportar.

En tälthall från O.B. Wiik kan utrustas efter kundönskemål. Dörrar och portar kan levereras i de flesta färger.

O.B. Wiik levererar tälthallar som är skräddarsydda för speciella uppgifter.Tälthallarna kan kopplas samman i många olika formationer, till och med i svängda former om så önskas. Möjligheterna är många och begränsningarna få med en tälthall från O.B. Wiik.