Produktionshallar

O.B. Wiik´s hallar används ofta för tillverkning och montering av olika produkter eftersom hallarna snabbt och enkelt kan utökas om utrymmesbehovet ökar.

Många hyr också våra lagerhallar under en kortare period för att hantera produktionstoppar som de inte skulle ha klarat i sina befintliga lokaler. Våra hallar skapar en torr arbetsmiljö som används av kunder inom byggnadssektorn och gruvdrift. Från nybyggnationer av timmerhus till gruvindustrins behov för tillfällig förvaring och packning.