WiikHall finansiering

Här har vi listat några av våra finansieringslösningar, kontakta gärna någon av våra säljare för rådgivning kring finansiering av en WiikHall

Fördelar med Leasing/Hyrköp av lagerhallar:


 • Belastar inte det egna kapitalet
 • Frigör driftskapital som kan utnyttjas för andra intäktsbringande ändamål
 • Enkel budgetering och bokföring
 • Enkelt att byta till ny utrustning eller komplettera med tilläggsutrustning
 • Hyran kostnadsförs på resultaträkningen
 • Flexibel finansieringsform.
 • Hyran kan anpassas efter säsongsvariationer
 • Kan finansieras ner till 5 % i restvärde

Fördelar med köp av lagerhallar:


 • Trygg investering
 • Betydligt lägre kostnader än vid köp av en traditionell lagerbyggnad
 • Kort leveranstid
 • Lätt att avyttra och högt andrahandsvärde

Fördelar med hyra av lagerhallar:


 • Vid kortvariga projekt
 • Belastar inte det egna kapitalet
 • Frigör driftskapital som kan utnyttjas för andra intäktsbringande ändamål
 • Enkel budgetering och bokföring. Hyran kostnadsförs på resultaträkningen
 • Försäkring av lagerhallar genom O. B. Wiik