Isolerade lagerhallar

WiikHall med isolerad duk har blivit ett populärt val bland våra kunder. De något dyrare inköpspriset för en isolerad lagerhall motiveras med låga U-värden. En investering som lönar sig både för ekonomin och naturen.

Isolerad duk kan användas för många olika ändamål, såsom värmeisolerade verkstäder, idrottshallar, varma lager och diverse produktionshallar. Duken till våra isolerade lagerhallar är byggd på en sandwich-system. Vi har ett förseglat luftutrymme mellan två duklag där emellan har vi har placerat en isoleringsmatta. Duken levereras i två tjocklekar med ett U-värde på 0,36 respektive 0,76. Isoduken ligger utanpå stålkonstruktion som ett täcke. Det används samma dukkvalitét som våra ordinarie hallarna. Det yttersta lagret är 900gr och det innersta 650gr . Isoduken kan levereras i alla våra standradfärger men vi vill råda till att man väljer en vit insida för en ljus och trevlig arbetsmiljö.