WiikHall

WiikHall finns i storlek från 10 meters bredd och uppåt. Längden på plasthallen är obegränsad. Ett stort antal hallmoduler finns på lager så att leveranstiden skall vara kort.

WiikHall levereras i varmgalvaniserat stål. Dukarna tillverkas av flamskyddad, polyesterarmerad PVC som uppfyller gällande säkerhetsnormer för användning av duk som hallmaterial. O.B. Wiik genomför tester av dukar och stål med betydligt strängare krav än vad normerna föreskriver. Hallarna levereras anpassade efter rådande, lokala snö- och vindbelastningar.

O.B. Wiik kan leverera hallarna med utrustning som gör att de på bästa möjliga sätt lämpar sig för det tänkta ändamålet. Sådan utrustning kan vara motoriserade takskjutportar, gångdörrar, belysning, ventilationsfläktar, avfuktningsaggregat, värmeaggregat, väggsystem för bulklager, hyllor, entresoler osv.
Till det yttre ser en lagerhall från O.B. Wiik likadan ut oavsett placering. Vi anpassar vår solida baskonstruktion efter de lokala klimatförhållandena
 

Dimensionerad enligt boverkets författningssamling
O.B. Wiiks lagerhallar med varmgalvaniserade stålstativ är dimensionerade för snö- och vindbelastningar enligt Boverkets författningssamling BFS 2006:11, BKR 10. O. B. Wiiks aluminiumkonstruktioner är dimensionerade i enlighet med Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner – Del 1-1: Allmänna regler – Allmänna regler och regler för byggnader.  
   
Varmgalvaniserat stål
Stålstativet i lagerhallarna är en så kallad självbärande fackverkskonstruktion som ger hallen låg vikt och hög stabilitet. Stålet i konstruktionen är varmgalvaniserat för att ge hallarna en lång livstid. Konstruktionen är lika fin om ett eller 30 år, och har ett högt andrahandsvärde  
   
Tekniska textilier
Duken är norskproducerad och godkänd av Norges Brandtekniska Laboratorium (SINTEF). Duken har en av marknadens högsta värden på riv- och sträckhållfasthet, och levereras med 5 års garanti mot produktionsfel  
   
Klimatförhållanden - 50o + 70oC
En lagerhall från O.B.Wiik smälter in i de flesta omgivningar. Vi anpassar vår solida standardkonstruktion til lokala klimatförhållanden.  
   
Välbeprövat dukspänningssystem
Duken sträcks med O.B. Wiiks välbeprövade dukspänningssystem som reducerar slitaget från väder och vind samt förlänger hallens livstid. Systemet garanterar sträckta och stabila dukytor  
   
Fundament
O.B. Wiik konstruerar och levererar ritningar för bygglov och annat som krävs för att ta hallen i drift.