Märksystem Logotyper

Nytt enkelt märkningssystem för logotyper och emblem. Många organisationer har ett önskemål om att identifiera sina hallar genom att märka dem med sina logotyper och emblem.

Tidigare svetsade man fast dessa märkningar i takduken. I särskilda fall, eller under kortare perioder, vill användaren att hallen inte är märkt med några symboler eller emblem överhuvudtaget. Många organisationer donerar eller överlåter WiikHallen till en annan organisation efter några års användning. Om exempelvis Världslivsmedelsprogrammet överlåter en WiikHall till UNICEF, vill inte UNICEF disponera en hall som är märkt med Världslivsmedelsprogrammets emblem, utan vill förfoga över sitt eget emblem på hallen.

O.B. Wiik har därför infört ett nytt märkningssystem för att lösa uppgiften.
Den nya lösningen består av separata markeringar som monteras vid takduken med hjälp av bonnettsnörning. Märket med till exempel Världslivsmedelsprogrammets emblem kan därför enkelt monteras på takduken, och lika enkelt demonteras om man inte vill ha markeringen kvar. Om hallen övertas av exempelvis UNICEF, kan UNICEF-logotypen enkelt monteras på takduken.

Alla logotyper har ett standardmått på ca 3,5 x 2 meter.

Varje hall har plats för fyra markeringar,
en på varje vägg och en på varje sida av taket.

O.B. Wiik har färdigtryckta logotyper för de flesta FN-organisationer tillgängligt på lager.