Noreps

O.B. Wiik är medlem av beredskapssystemet NOREPS som är ett partnerskap mellan Utrikesdepartementet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), norska humanitära organisationer och norska producenter av nödhjälpsmateriel.

NOREPS bidrar med beredskapspersonal och beredskapslager av nödhjälpsmateriel i internationella kriser. Huvudmottagaren av varor genom NOREPS är FN-organisationer samt norska och internationella humanitära organisationer.

Målsättningen är att i tidigt skede kunna bidra med nödvändig personal och materiel till nödhjälpsoperationer. Beredskap av personal, materiel och utrustning möjliggör att nödvändiga resurser kan vara på väg inom 24 timmar med flyg.

O.B.Wiik har under de senaste 20 åren levererat flyttbara lagerhallar till en rad olika FN-organisationer, t.ex. World Food Program, UNHCR och UNICEF, samt till norska och internationella frivilliga organisationer.

Våra produkter används i dag i mer än 80 länder, fördelade över 4 kontinenter.

O.B.Wiik beredskapslagrar Wiikhallar i Norge, Italien, Panama, Ghana, Uganda, Dubai och Malaysia utöver vårt huvudlager i Oslo. Detta möjliggör en snabb och effektiv beredskap när behovet uppstår t.ex. vid jordskalv, svältkatastrofer, översvämningar och krigshandlingar.

 
Bokolmayo flyktingläger, Etiopien. UNHCR i samarbete med World Food Program och etiopiska byrån för flyktingar och återvändande frågor får dagligen 400 nya somaliska flyktingar. Lägret ligger 900 km sydost om den etiopiska huvudstaden Addis Abeba. O.B.Wiik har levererat lagerhallar i olika storlekar som används som livsmedel förvaring och distribution av livsmedel. Foto: Andre 'Liohn