O.B.Wiik Nödhjälp

Vår huvudverksamhet är utveckling, produktion och försäljning av lagerhallar, tält och presenningar som används för bland annat förvaring av matvaror, verkstäder och skollokaler.

O.B.Wiik levererar stora och små lagerhallar/lagertält i de storlekar som våra kunder efterfrågar. Våra hallar kallas WiikHall. O.B.Wiik har under mer än 20 år levererat lagerhallslösningar till olika FN-organisationer och frivilliga hjälporganisationer. Vi har ramavtal om leverans av lagerhallar till en rad olika FN-organisationer. Avtalen har vunnits efter internationella anbudsrundor. Idag finns våra hallar monterade i över 70 länder, och de används dagligen av hjälporganisationer som lagerhallar för förvaring och distribution av livsmedel, som verkstadslokaler samt temporära skolbyggnader.