Försändelse och lagringskapacitet

WiikHall Försändelse och lagringskapacitet

FAQ


Hur många ton (MT, metriska ton) kan lagras i en WiikHall Aluminium Structure 10 x 24 meter?

Enligt logistikexperter inom Världslivsmedelsprogrammet är detta beroende av vilka slags varor som lagras i hallen, och inte minst kunskaperna hos dem som rent fysiskt utför inlastningen av varor i hallen på plats. Vid planering av kapaciteten beräknar Världslivsmedelsprogrammet att man i praktiken kan lagra ca 350 ton i denna hallstorlek. Under kritiska biståndsoperationer kan man lagra upp till 500 ton. Den ovan nämnda kapaciteten är beräknad för lagring av säckar med spannmål och blandade livsmedel som CSB, DSM och liknande.


Försändelse

Vi rekommenderar att inte lasta mer i hallen än vad som skisseras ovan då detta kan förorsaka skador på duk och tältkonstruktion. I en 20’-container ryms det 6 st. WiikHall Aluminium Structure i vardera storleken 10 x 24 meter.