WiikHall Instant

WiikHall modell Instant är en ny generation lagerhallar som täcker in behovet av snabba och flexibla lösningar.

Den lätta aluminiumkonstruktionen gör att hallarna kan monteras snabbt och kostnadseffektivt. Hallarna kan användas som permanenta lagerbyggnader, den kan också enkelt flyttas från en plats till en annan utan större kostnader. Hallarna används oftast som lager, verkstadshall, matbespisning eller skola. Hallarna levereras i bredder från 4,5 meter upp till 20 meter. Hallen är uppbyggd av moduler och kan därför levereras i den längd man behöver.