Hyrpresenningar

O.B. Wiik erbjuder presenningsprodukter med god kvalitet i många storlekar för tillfällig övertäckning av varor och utrustning, till exempel på bygg- och anläggningsplatser.

Normalt slitage ingår i hyrpriset, men extra avgift utgår för presenningar som vid returen är starkt nedsmutsade eller på annat sätt har ett väsentligt nedsatt värde. Presenningar som blir stulna eller kommer bort på annat sätt är kundens ansvar och ska ersättas. Presenningarna är brandförsäkrade av uthyraren. Vid brand beräknas självrisk (se kontrakt). Hyran löper till dess att varan returneras.

     
Presenningar:    
Grupp 1    
4 x 7 og 5 x 6    
Grupp 2    
6 x 8    
Grupp 3    
10 x 12    
Grupp 4    
10 x 20    
     
Snösegel:    
Grupp 5    
5,8 x 5,8    
     
Servicegaranti:    
Grupp 1,2,5    
Grupp 3,4    

Betalning
Startkostnaden betalas kontant vid utlämningen eller på första fakturan. Därefter i efterskott varje månad. Betalningsvillkoren är kontant vid faktura per 10 dagar (privat) och 30 dagar (företag) om inte specialavtal har ingåtts med huvudkontoret på förhand.

 

Reklamation
Eventuella reklamationer måste göras inom 10 dager efter leverans. Hyrestagaren måste själv försäkra sig om att presenningen lämpar sig för det tänkta ändamålet. Uthyraren friskriver sig från allt ansvar för skador som har uppkommit på presenningen under uthyrningstiden.

 

Servicegaranti
Garantin täcker skador utöver normalt slitage, men gäller inte presenningar som bedöms vara utrangerade.

 

Vi reserverar oss för eventuella publiceringsfel och förbehåller sig rätten att ändra priser