02

Väderskydd

Med WiikHall Väderskydd så kan arbetet fortgå trots väder och vind. Det är en ny flexibel modell som täcker alla behov för ett snabbt, säkert och tillfälligt skydd för regn, snö och vind

Flexibiliteten av ett WiikHall väderskydd gör att användningsområdet är stort. Ett väderskydd kan monteras i storlekar från 4,5 m till 20 m bredd. Längden på dessa väderskydd är i princip oändligt. Våra justerbara vägghöjder gör det också möjligt att täcka in de flesta användningsområdena.

O.B.Wiik har mer än 40 års erfarenhet att lösa omfattande krav på intäckning med hjälp av tält och presenningar. Företaget är den största aktören på marknaden och leder utvecklingen av nya produkter och tjänster.

O.B.Wiik Väderskydd monterat för NCC i Malmö
Torra bygg med väderskydd
WiikHall Väderskydd för tillfälligt behov av skydd för vatten
Innuti ett väderskydd kan arbetet fortgå utan avbrått
Väderskydd på tak under byggnation