Arbetstält

Goda arbetsförhållanden är en viktig förutsättning för att kunna leverera bra kvalitet på utsatt tid. WiikHall arbetstält är ett effektivt skydd mot oförutsedda skador från väder och vind. Planeringen blir enklare och genomförandet säkrare.

Inne i ett arbetstält påverkas varken folk eller material av väder och vind. Personalen slipper avsätta tid på att avfukta byggmaterial eller skotta snö, och kan i stället koncentrera sig på att utföra sina faktiska arbetsuppgifter. En förbättrad arbetsmiljö ger HMS-vinster på flera områden.

WiikHall Väderskydd är ett effektivt skydd och personalen kan koncentrera sig på att utföra sina faktiska arbetsuppgifter.