Anläggningslager

Ett arbetstält från O.B. Wiik är en eftertraktad lösning för de flesta anläggningsområdena.

Två av orsakerna till att tälten är så populära bland entreprenörer är att de kan placeras där det är mest ändamålsenligt, och att storleken kan anpassas efter anläggningens behov av torr lagringsplats för maskiner, material och annan utrustning.