Broarbete

Vid uppförande eller renovering av broar är dåligt väder alltid ett problem. Ett arbetstält från O.B. Wiik håller fukt och vind ute på ett effektivt sätt.

Fukt ställer till problem för såväl personal som material vid broarbeten. Det är särskilt viktigt att de avslutande arbetsmomenten kan utföras vid torra förhållanden, och O.B. Wiik monterar ofta arbetstält i önskad storlek inför slutarbeten som beläggning av tätskikt och asfaltering.