Gjutarbeten

Full kontroll över processen i ett arbetstält från O.B.Wiik.

Ett väderskydd från O.B. Wiik är en god investering i förutsägbarhet. Vid gjutning under tak kan gjutarbetet utföras enligt plan, helt oberoende av vädret. Väderskyddet bidrar till att säkra arbetsprocessen samt minska risken för dyra och oförutsedda händelser.