Husbyggnationer

O.B. Wiik upplever en ökad efterfrågan från byggbranschen på övertäckningslösningar i samband med nybyggnation. Torra byggförhållanden förefaller vara framtidens sätt att bygga på.

O.B. Wiik kan leverera arbetstält i storlekar som skyddar allt från små fritidshus till flerbostadshus med många våningar. Under ett arbetstält kan byggnaden uppföras oberoende av väder och vind. Detta gör att fuktproblemen försvinner, arbetsförhållandena blir bättre och materialhanteringen effektivare. Sammantaget innebär det att man får full kontroll över arbetsprocessen och kan undvika oförutsedda kostnader.