Sommarbutiker

WiikHall Väderskydd är ett billigt, enkelt och flexibelt sätt att skapa en tilläggsyta till en befintlig butikslokal.

WiikHall Väderskydd kan enkelt monteras upp var som helst i anslutning till en befintlig butik. Hallen kan utformas så att den antingen smälter in i omgivningen så mycket som möjligt, eller tvärtom framhävs som en kontrast i området. Hallarna används ofta som extra butikslokaler för företag som periodvis har behov av extra ytor för säsongsbaserade, platskrävande produkter. Hallarna kan uppföras åtskilt från befintliga byggnader eller monteras intill dem. Storleken anpassas efter det förväntade arealbehovet vid uppförandet och kan enkelt minskas eller ökas under försäljningsperioden.