Takarbeten

De flesta modeller av WiikHall Väderskydd är konstruerade för kranlyft upp till 15 meter långa sektioner. Det gör att de lämpar sig bra för övertäckning vid takarbeten.

Vid takarbeten är det särskilt viktigt att undvika våt isolering och fukt i byggkonstruktioner som innesluts. Dyrbara förseningar som orsakas av fukt från väder och vind elimineras effektivt när arbetet utförs under tak. Väderskydden passar lika bra vid nybyggnad som vid renovering av tak.