WiikHall Väderskydd

WiikHall’s väderskydd är utformade att vara så flexibla att de passar de flesta byggarbetsplatser. WiikHall väderskydd är en trygg produkt som håller arbetet igång oavsett väder.

WiikHall Väderskydd är en ny modell från O.B. Wiik AB. Modellen har utvecklats för att lösa tillfälliga behov av övertäckning. Till skillnad från mer permanenta lagerhallar med heltäckande takdukar är Wikhall Väderskydd ett flexibelt, modulbaserat system som lämpar sig för uthyrning.

Väderskydden lagerföres i bredder från 4,5 till 20 meter. Längdmodulerna på 3 meter vardera kan fås med olika vägghöjder. Självbärande eloxerad aluminiumkonstruktion med kederspår för duk. Tältet är i grundutförande enkelt och utan komplicerade lösningar, men kan skräddarsys för särskilda behov eller anpassas för avancerade uppgifter. Väderskydden kan uppmonteras och nedmonteras till betydligt lägre kostnader än jämförbara lagerhallar.

Alla som är verksamma i bygg- och anläggningsbranschen vill ha trygghet och förutsägbarhet både vad gäller arbetsprocessen och resultatets kvalitet. Det innebär att man måste eliminera skador som orsakas av väder och vind. I ett arbetstält kan en byggnad uppföras eller renoveras utan påverkan från naturens krafter. På detta sätt undviker man fukt i konstruktioner och möjliga rättsliga problem längre fram. Dessutom tillkommer uppenbara HMS-fördelar då det är både behagligt och tidsbesparande för dem som utför arbetet. Arbetet kan pågå utan avbrott och med bibehållen kvalitet.

Hyr ditt väderskydd. För anläggningsbranschen, som ofta har behov av väderskydd i varierande storlekar, är det möjligt att hyra exakt den storlek som behövs för de olika projekten. Med WiikHall Väderskydd behöver inte kunden vara låst till att äga ett arbetstält i en viss storlek, och man slipper också förvaring och underhåll när arbetstältet inte används. Dessutom undviker man oförutsedda kostnader som ofta uppstår då delar kommer bort vid upp- och nedmontering eller lagring.

Väderskydd för många ändamål. Väderskyddet fungerar lika bra som fältverkstad för rörläggaren, omklädningsrum för snickaren eller förvaring av dörrar, fönster och isoleringsmaterial. WiikHall Väderskydd passar perfekt för övertäckning av gjutarbeten, vid håltagning i tak, beläggningar av tätskikt och övertäckning av broar samt inte minst för övertäckning av hus som byggs under kalla och fuktiga årstider. Läs mer på vår specialsida om väderskydd.