WiikHall Advance

Till vissa projekt passar inga färdiga mallar. Vi på O.B.Wiik vill ge våra kunder en torr och lugn arbetsmiljö oavsett förutsättningar.

Våra väderskydd kan göras både ljud och värmeisolerande, mobila, rullande, böjda och vertikala ja det mesta har visat sig vara möjligt. Vi jobbar varje dag med att väderskydda olika typer av industrier och byggarbetsplatser för att säkra en torr arbetsplats. Vår fälterfarenhet samt stödet från oberoende ingenjörer ger dig en säker heltäckande lösning. Inget projekt har än varit för komplicerat att lösa.

Kontakta gärna någon av våra väderskyddsspecialister så kan vi oformellt diskutera hur vi kan komma fram till en lösning som passar era behov.