Personvern og Cookies

Behandling av personuppgifter gäller O.B.Wiik AS och vi förklarar varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi skyddar din personliga information.

Kontakt oss

1 Hantering av personuppgifter

Denna personskyddspolicy gäller O.B. Wiik AS, org.nr. 934 122 224 (hädanefter kallat «O.B. Wiik» eller «vi») och O.B. Wiiks hantering av sina kunders personuppgifter. Personskyddspolicyn beskriver hur O.B. Wiik samlar in och hanterar personupplysningar och dina rättigheter med hänsyn till hanteringen av personupplysningarna. O.B. Wiik omfattas av norsk lagstiftning och kommer alltid att hantera personupplysningar i enlighet med denna personskyddslagstiftning.

2 Databehandlingsansvarig

Databehandlingsansvarig är den som bestämmer syftet med behandlingen av personupplysningarna och vilka hjälpmedel som skall användas.

Behandlingsansvarlig för persondata och personupplysningar som vi behandlar är O.B. Wiik AS genom VD. Databehandlingsansvarig har det yttersta ansvaret för att säkerställa att all behandling och hantering av personupplysningar sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Adresse: Industriveien 13, 2020 Skedsmokorset

E-post: obw@obwiik.no

Telefon: 64 83 55 00

Om du har frågor om vår behandling och hantering av personupplysningar, kan du kontakta oss på angiven kontaktinformation.

3 Hur vi samlar in personupplysningar och vilken slags information vi samlar in

När du använder vår webbsida eller är i kontakt med oss genom att beställa våra produkter, kommer O.B. Wiik att behandla personupplysningar om dig. Vi samlar in och använder dina personupplysningar för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. O.B. Wiiks behandling och hantering av personupplysningar förutsätter godkännande från dig eller annat rättsligt underlag.

Vi samlar in personupplysningar för de ändamål som anges nedan:

 • Upplysningar insamlade för att ingå och uppfylla avtalet: Vid köp av produkter från O.B. Wiik registrerar vi bland annat namn, telefonnummer, adress, e-postadress och eventuell betalningsinformation, vilken typ av produkt (produkter) eller tjänst(er) du har köpt, när du köpte och eventuell leveransinformation.
  Vår administration av försäljningen:: Vid köp, beställning eller reservation av produkter kommer vi även att använda dina personupplysningar för att följa upp försäljningen internt inom vår organisation. För att kunna genomföra vår leverans till dig, kommer vi även att dela dina personupplysningar, inklusive namn och adress till utvalda tredje parter såsom leverantörer, entreprenörer och transportörer.
  Underlaget för vår behandling av personupplysningar till de ändamål som nämnts ovan är köpavtalet med dig och behandlingen anses i huvudsak vara nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet. För eventuella krav som riktas mot oss kommer vi även att behöva samla in dina personupplysningar i den grad det är nödvändigt för att kunna uppfylla eller hävda våra rättsliga förpliktelser.
 • Kundservice:Beroende på vad förfrågan gäller och vilken kanal du kontaktar oss från (telefon, e-post eller kontaktformulär), kommer vi att ha behov av att identifiera dig, vilken (vilka) produkt(er) du har köpt och exempelvis din adress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress. Vi kommer att behandla de personupplysningar som vi behöver för att hjälpa dig, exempelvis namn, köphistorik, kontaktinformation (e-post, telefonnummer). Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse i att behandla dina personupplysningar för att ge dig ett mesta möjliga relevant och exakt svar på dina frågor och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än nackdelen för dig som tar kontakt och vill ha denna tjänst.
 • Marknadsföring: Vi skickar ut marknadsföring, nyhetsbrev och ger information om vår verksamhet via e-post till dig om du har gett oss ditt godkännande. Du kan när som helst annullera ditt godkännande genom att kontakta O.B. Wiik (se kontaktinformation i punkt 2
 • Etablering av användarkonto: Du kan dra god fördel av att upprätta ett kundkonto på vår webbsida, där du kan genomföra köp över nätet. Transaktionerna som du har gjort kommer att vara tillgängliga på «Mina sidor». Syftet med detta är att ge dig som kund möjlighet att spåra dina leveranser, avbryta eller ångra köp. Du kommer att kunna få tillgång till dina data genom samma lösning samt möjlighet att radera köphistorik och ditt konto hos O.B. Wiik.
 • Administration av användarkonto: Vi har tillgång till din användarprofil för att kunna administrera dina kontaktupplysningar, transaktioner och eventuellt godkännande som du har gett för att motta vårt nyhetsbrev eller liknande.
  Behandlingsunderlaget för etablering av användarkonto sker utifrån det godkännande som du har gett.
 • Vi använder informationskapslar (cookies) för att ha tillgång till information om användning av våra webbsidor. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här.
  Vi behandlar sådana personupplysningar på basis av ett intresseavvägande. Vi har gjort bedömningen att det är nödvändigt för oss att göra detta så att vi kan anpassa vår webbplats till våra användare.

4 Vidarebefordran av personupplysningar till tredje parter

Vi vidarebefordrar inte dina personupplysningar till andra, såvida det inte förekommer ett rättsligt och lagligt underlag för en sådan vidarebefordran. Exempel på sådant underlag kan vanligtvis vara ett avtal med dig eller om det föreligger ett rättsligt underlag som är ålagt oss gällande att lämna ut informationen.

För att kunna genomföra vår leverans till dig, kommer vi att dela dina personupplysningar, inklusive namn och adress till utvalda tredje parter såsom leverantörer, entreprenörer och transportörer.

O.B. Wiik använder informationsbehandlare för att å våra vägnar samla in, spara eller på annat sätt behandla personupplysningar. I dessa fall har vi ingått avtal för att tillgodose informationssäkerheten i alla led av informationsbehandlingen. O.B. Wiik kommer att se till att tredje parter, som behandlar personupplysningar å O.B. Wiiks vägnar, verkställer nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personupplysningar.

5 Hur upplysningarna säkras

O.B. Wiik strävar efter att skydda dina personliga data genom att upprätthålla tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast O.B. Wiik eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till upplysningarna för en bestämd uppgift, kommer att få åtkomst till dina personupplysningar.

Personupplysningarna som vi behandlar kommer först och främst att ske inom EU/EES-området. Om personupplysningarna överförs eller behandlas i ett land utanför EU/EES, kommer O.B. Wiik säkerställa en laglig behandling och hantering av upplysningarna, med tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att informationen hanteras korrekt med en tillräcklig skyddsnivå såsom erbjuds inom EU/EES.

6 Datalagringstid

Vi sparar dina personupplysningar hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål som personupplysningarna samlades in för.

Om vi behandlar personupplysningarna på basis av ditt godkännande kommer dessa upplysningar att raderas om du annullerar ditt godkännande.

Personupplysningar som vi behandlar och hanterar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när avtalet har uppfyllts och alla förpliktelser gällande avtalsförhållandet är tillgodosedda. Förpliktelser till följd av avtalsförhållandet kan exempelvis vara bokföringsplikt enligt bokföringslagen eller datalagringsplikt enligt penningtvättslagstiftningen.

7 Dina rättigheter när vi behandlar personupplysningar om dig

O.B. Wiik uppskattar att få din feedback och återkoppling. Här kan du se vilka rättigheter som du alltid har och som du kan göra gällande genom att kontakta oss:

 • Annullera godkännande: Om du har gett ditt godkännande till att få nyhetsbrev från oss, så kan du när du närsomhelst annullera detta godkännande. Det enklaste sättet är att annullera ditt godkännande, är att gå in på vår webbplats eller kontakta oss direkt.
 • Be om att få insyn: Du har rätt att få inblick i vilka personupplysningar om dig som vi har registrerat.
 • Begära att data korrigeras eller raderas: Du kan även be oss att korrigera felaktiga upplysningar som vi har om dig eller be oss att radera personupplysningar. Vi kommer att så långt möjligt tillgodose en förfrågan om att radera personupplysningar, men vi kan inte göra detta om det finns tungt vägande orsaker för att inte radera upplysningarna, exempelvis att vi måste spara upplysningarna av dokumentationshänsyn. Många upplysningar kan du radera själv. Du kan exempelvis närsomhelst radera din användarprofil hos oss.
 • Dataportabilitet: Du kan be om dataportabilitet bland annat för personupplysningar som du själv har gett i enlighet med godkännande eller som har varit nödvändiga för ingående av köpavtalet
 • Be om att begränsa behandlingen och protestera mot delar av behandlingen.

Be om att begränsa behandlingen och protestera mot delar av behandlingen.
För att nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post eller vanlig post (se kontaktinformation i punkt 2). Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Du kan lese mer om dine rettigheter ved å gå inn på Datatilsynets nettside: datainspektionen.se

8 Klagomål

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datainspektionen.

9 Ändringar

Om det skulle göras ändringar i våra tjänster eller i regelverket om behandlingen av personupplysningar, kan det medföra förändring i informationen som du fått här. Om vi har dina kontaktupplysningar kommer vi att göra dig uppmärksam på dessa förändringar.

Informationskapslar (cookies) och personskydd

O.B.Wiik genom företagets VD, är databehandlingsansvarig för inhämtning och behandling av personupplysningar i samband med drift och underhåll av https://www.obwiik.se

Syftet och ändamålet med insamlingen av personupplysningar via webbplatsen är att registrera användningen av https://www.obwiik.se för att utveckla och förbättra tjänsten. För detta ändamål använder webbplatsen informationskapslar, dvs. så kallade «cookies». Cookies är små textfiler som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller motsvarande. Informationskapslarna innehåller data som samlas in för statistik om användningen av https://www.obwiik.no

När du använder vår webbplats insamlas följande upplysningar om dig:

Din IP-adress, webbläsare och ditt operativsystem
Din plats (lokalisering)
Tidpunkt för besöket
Vilka sidor på obwiik.no som den registrerade IP-adressen besöker och varaktigheten för de olika besökstillfällena.
Eventuellt vilken länk som hänvisade dig till vår webbplats.
Vad det klickades på under ditt besök på webbplatsen och eventuella filer som du laddade ned.
Upplysningar om dig när du registrerar personupplysningar på webbplatsen, såsom namn, telefonnummer, e-post och arbetsplats.

Vi använder olika typer av datalagring genom användning av cookies, som antingen raderas fortlöpande (session-cookies) eller som sparas permanent i din webbläsare tills en närmare fastställd tidpunkt (permanenta cookies). Om dina inställningar i din webbläsare är inställda på att acceptera cookies, godkänner du att O.B. Wiik använder cookies när du besöker vår webbplats. Här nedan hittar du mer information om hur du kan kontrollera användningen av cookies i din webbläsare.

https://www.obwiik.se/ bruker følgende cookies:

Registrering

Cookie Beskrivelse Lagringstid
Google Analytics Verktøy for innsamling av webstatistikk som antall besøk, øktvarighet, trafikkilder osv. All data er kryptert og kan ikke spores til en enkelt bruker. 6 måneder

Drift av og funksjonalitet knyttet til nettsiden

Cookie Beskrivelse Lagringstid
GA Audiences Spårar ditt användarbeteende på vår webbplats. Denna cookie kan används som bas för att rikta in sig på marknadsföring mot användare som har besökt oss på vår webbplats tidigare. 30 dager

Sporing og annonsering

Cookie Beskrivelse Lagringstid
GA Audiences Spårar ditt användarbeteende på vår webbplats. Denna cookie kan används som bas för att rikta in sig på marknadsföring mot användare som har besökt oss på vår webbplats tidigare. 30 dager
Cookie Beskrivelse Lagringstid
Facebook Pixel Används av Facebook för att leverera en 3-månaders serie reklamprodukter som retargeting, för att samla anonymiserad information om användare som besöker webbplatsen och för att mäta preformance 90 dager
Cookie Beskrivelse Lagringstid
Sleeknote Sleeknote samlar in information som skickats av en användare och som sedan sparas säkert hos Sleeknote. Insamlade data är sådana data som användaren skickar via Sleeknote formuläret, såsom förnamn och/eller e-postadress. Sleeknote samlar även in användares IP-adress. Alla data sparas på ett säkert sätt och kan raderas vid förfrågan. Data kommer att raderas automatiskt efter 3 månader. Detta innebär att data inte kommer att sparas längre än 3 månader och kommer därefter att raderas automatiskt och permanent.
Länk till Sleeknotes DPA: https://sleeknote.com/term-conditions
90 dager
Cookie Beskrivelse Lagringstid
Google Tag Manager Denna webbplats använder Google Tag Manager, ett tagghanteringssystem (TMS), som levereras av Google LLC. Systemet möjliggör via ett gränssnitt enklare hantering av taggar (spårningskoder och relaterade kodfragment) på marknadsföringswebbplatser. Själva verktyget Google Tag Manager innehåller inga cookies och sparar eller registrerar inte några persondata.
Cookie Beskrivelse Lagringstid
Webpush Vi sparar ett ID som en cookie som kan meddela din webbläsare om nyheter från O.B.Wiik. ID´n genereras automatiskt och kan inte användas för att spåra en person. 90 dagar
Cookie Beskrivelse Lagringstid
Google Ads Anvendes af Google DoubleClick til retargeting, optimering, rapportering og tilskrivning af online-annoncer. 1 år

Hur kan jag administrera informationskapslar (cookies) i webbläsaren?

Standardinställningen är att de flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan själv ändra och anpassa inställningarna så att du endast tillåter cookies som du själv vill skall sparas i din webbläsare. Var dock uppmärksam på att webbläsaren måste acceptera enskilda cookies för att obwiik.no skall fungera.

I din webbläsares inställningar kan du vanligtvis även välja från vilka webbsidor du tillåter cookies. Du kan även begära att få meddelande varje gång en cookie sparas i din webbläsare.

Så här går du tillväga för att radera cookies i de olika webbläsarna.

Följande länkar kommer att ge dig information om hur du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att få kontroll över vilka cookies den sparar.

Cookie innstillinger i Internet Explorer

Cookie innstillinger in Firefox

Cookie innstillinger i Google Chrome

Cookie innstillinger i Safari web og iOS.