Finansieringslösningar

O.B.Wiik erbjuder flera olika finansieringslösningar. Nedan finns en lista på några olika alternativ. Kontakta oss för råd och vägledning.

Kontakt oss

Fördelar med köp

 • Trygg investering
 • Avsevärt lägre kostnader än vid köp av en traditionell lagerbyggnad
 • Kort leveranstid
 • Lätt att omsätta och ett högt andrahandsvärde

Fördelar med uthyrning

 • Osäkerhet om projektets tidsförlopp
 • Belastar inte det egna kapitalet
 • Frigör driftskapital som kan användas till andra intäktsbringande ändamål
 • Enkel budgetering och bokföring
 • Hyran bokförs i resultaträkningen
 • Försäkring av hallen genom O. B. Wiik

Fördelar med leasing

 • Belastar inte det egna kapitalet
 • Frigör driftskapital som kan användas till andra intäktsbringande ändamål
 • Enkel budgetering och bokföring
 • Enkelt att byta till ny utrustning eller att komplettera med tilläggsutrustning
 • Hyran bokförs i resultaträkningen
 • Flexibel finansieringsform, hyran kan anpassas efter säsongsvariationer
 • Kan leasas ner till kr i restvärde