VÄXEL:   010-141 44 00

Region öst/norr, Nykvarn

Adress: Borrvägen 3, SE-155 93 Nykvarn
E-post: sales@obwiik.se
Telefon: 010-141 44 00

Erik Andreasen
Fia Petersson
Senior Consultant, Thomas Ardland
Daniel Almqvist

Region mellan/ syd, Växjö

E-post: sales@obwiik.se
Telefon: 010-141 44 00

Region väst, Göteborg

E-post: sales@obwiik.se
Telefon: 010-141 44 00

Region Dalarna / Norr, Hall

Innesälj

Projektledare

Order och leverans

Adress: Borrvägen 3, SE-155 93 Nykvarn
E-post: sales@obwiik.se
Telefon: 010-141 44 00

Lager och logistik

Evenemang Sverige

O.B.Wiik AB, administration

Adress: Borrvägen 3, SE-155 93 Nykvarn
E-post: sales@obwiik.se
E-post ekonomi: ekonomi@obwiik.se
Telefon: 010-141 44 00