Lager och logistik

Många företag med transport- och lagerbehov har funnit skydd i en lagerhall från O.B.Wiik. Allt från råvaror, matvaror, maskiner, mineraler och postförsändelser skyddas mot väder och vind i en WiikHall eller stålhall.

Kontakta oss

En lagerhall för varje vara

Har du en speciell råvara som ska lagras? Eller flera? Vi kan hjälpa dig med att komma fram till hur din lagerhall eller logistikhall bör utrustas.

Eftersom vi kan utrusta lagerhallen med avfuktningsutrustning, uppvärmning eller ventilation, är det inte stor skillnad jämfört med vad man uppnår med en fast byggnad. En hall-lösning är flexibel till sin natur, och transport- och logistikbranschen får även sina behov tillgodosedda med lösningar i form av inkörsportar och ramper.

Uppfyller plötsliga behov

Den flexibla lagerlösningen, som för övrigt finns i en rad olika bredder, kan byggas så lång man vill ha den. Därmed kan man utöka eller reducera storleken efter behov, varulager eller tomtareal.

Här kan vi även nämna att vi har levererat lagerhallar, logistikkhallar, hamnlager, avfuktade lager, bulklager och varulager till fler än 100 länder.

Produkter inom lager och logistik

obwiik tälthall

Tälthall

Vår tälthall är den välkända WiikHallen med aluminium- eller stålkonstruktioner och plastbeklädnad. Den är mångsidig och kan användas hur som helst och fyllas med vad du vill. Hallen finns i ett stort antal varianter och med en rad olika tillbehör.

Läs mer...

obwiik tälthall isolerad tälthall

Isolerade tälthallar

Med WiikHallen som utgångspunkt är en isolerad hall redo för ytterligare användningsområden. En isolerande duk utgör skillnaden och skyddar mot kylslagna omgivningar. Resultatet är en hall där både människor och gods kan hålla värmen.

Läs mer...

obwiik industri

Industribyggnad

Med en ram av stål och solid beklädnad av stålplattor skapar man bra produktionslokaler för industrin. Dyra maskiner och stora produktionslinjer får tak över huvudet i våra industribyggnader.

Läs mer...

obwiik arbetstält Väderskydd

Arbetstält

Ett arbetstält representerar säkerhet för den anställde. Om du vill uppfylla HMS-krav och skapa komfort, är detta lösningen du behöver. Ett enkelt sätt att skydda människor och dyr utrustning.

Läs mer...