Lantbruk

Våra byggnader lämpar sig utmärkt för att uppfylla behoven i ett modernt lantbruk och den nya tekniken. Våra lantbruksbyggnader tar hänsyn till djurensvälfärd, arbetsmiljö för dig och dina maskiner. OB Wiiks lantbruksbyggnader är en fullgod ersättare av byggnader i ett Lantbruk.

Kontakta oss

Djur och människor under samma tak

Ett modernt lantbruk har mycket gemensamt med industrin och de krav som ställs på produktionslokaler av hög kvalitet, men det krävs även att det ska kännas som en personlig och bra miljö för de människor och djur som ska vistas där.

Viktigast av allt är ändå att en lantbruksbyggnad uppfyller de stränga krav och regleringar som ställs på matproduktion och att den planeras tillsammans med de som ska använda byggnaderna och förvalta dem i flera generationer.

Våra byggnader kan levereras i dimensioner som är anpassade efter användningsområde och djurbesättning. Byggnaden förankras i ett fast underlag eller en ringmur och är en permanent isolerad byggnad – skillnaden ligger i leverans- och monteringstid, kvalitet, livslängd, O.B. Wiiks långa erfarenhet och att byggnaderna är så gott som underhållsfria.

Tillval för komfort

O.B. Wiik kan även införliva belysning, ventilation, avfuktning, uppvärmning och nödvändig infrastruktur i dialog med användaren. Storleken på hallen anpassas t.ex. för robotar för mjölkning, utfodring och mockning, inredning för djurbesättningen och logistiken för produktionen. Byggnaderna kan sättas upp med körportar, ramper, dörrar och fönster samt annan utrustning som förenklar logistiken för lantbrukaren.

Ett redskapshus från O.B. Wiik lämpar sig för övrigt utmärkt som garage med verkstad för traktorer och andra tunga lantbruksfordon som måste skyddas mot väder och vind.

Vi kan ta på oss totalentreprenaden med ansvar för hela ditt projekt ända från idé till förverkligande. Våra partners har lika lång erfarenhet av branschen som vi själva, och därmed är vi tryggt förvissade om att slutprodukten kommer att efterleva de krav och funktioner som ställs på lantbruksbyggnader.

Enkelt för dig

Vi gör processen enkel för dig – vi anpassar gärna byggnader i samarbete med våra partners, arkitekter och industridesigners med hjälp av 3D, så att du kan se hela byggnaden innan den sätts upp.

Resultatet blir en lantbruksbyggnad som tål det tuffa nordiska klimatet och som skapar bra, trygga utrymmen för djur, maskiner och människor i enlighet med kraven på säkerhet, hälsa och arbetsmiljö.

Produkter inom lantbruk

obwiik tälthall

Tälthall

Vår tälthall är den välkända WiikHallen med aluminium- eller stålkonstruktioner och plastbeklädnad. Den är mångsidig och kan användas hur som helst och fyllas med vad du vill. Hallen finns i ett stort antal varianter och med en rad olika tillbehör.

Läs mer…

obwiik tälthall isolerad tälthall

Isolerade tälthallar

Med WiikHallen som utgångspunkt är en isolerad hall redo för ytterligare användningsområden. En isolerande duk utgör skillnaden och skyddar mot kylslagna omgivningar. Resultatet är en hall där både människor och gods kan hålla värmen.

Läs mer…

o.b.wiik lagertält

Lagertält

Ett lagertält kan lösa många problem på en och samma gång. Kanske har er verksamhet behov av ett större lager för varor, arbetsredskap eller något helt annat?

Läs mer…

O.B.Wiik arbetstält Väderskydd

Väderskydd

Skall du arbeta med ett projekt under en längre period? Med underlag, material eller verktyg som behöver skydd? Skydda det med WiikHall väderskydd. Flexibla lösningar på höjden, bredden och längden.

Läs mer…

obwiik arbetstält Väderskydd

Arbetstält

Ett arbetstält representerar säkerhet för den anställde. Om du vill uppfylla HMS-krav och skapa komfort, är detta lösningen du behöver. Ett enkelt sätt att skydda människor och dyr utrustning.

Läs mer…

obwiik presenning teknisk tekstil stallningsskydd

Presenning & specialkonfektion

Våra dukar, presenningar och tekniska textiler finns i många kvaliteter, tjocklekar, dimensioner och utföranden. Presenningar och teknisk textil kan användas till att täcka över, skydda eller klä olika stommar eller strukturer, och kan även levereras med tryck.

Läs mer…

obwiik presenning teknisk tekstil sikring

Säkringsutrustning

Behöver du speciallösningar som skyddar mot fall eller fallande föremål? Fallskyddsnät och containernät säkrar människor och gods mot oönskade skador.

Läs mer…