Maritim

I miljöer kopplade till sjöfart, näringar och hamnar, ställs det särskilda krav på skydd av utrustning. Saltvatten, väder, vind och säkerhetskrav är förhållanden som hallar och produkter från O.B.Wiik måste ta hänsyn till.

Kontakta oss

Havet som närmaste granne

En väderutsatt miljö med saltstänk är ingen match för en Wiikhall med PVC-duk och aluminiumkonstruktioner. Tullverket, hamnmyndigheter och kommersiella aktörer använder våra produkter i de mest utmanande miljöer.

Tack vare Wiikhallen kan varor eller last från fartyg förvaras tryggt i hamnmiljöer inför eventuell omlastning och distribution. Konfigurationer som avfuktning gör att torr- / bulkvaror kan lagras utan att ta skada.

Marina näringar

Marina näringar kopplade till fiskodlingar eller näringar som offshore och havsbruk, innebär unika krav och har ungefär samma behov som hamntrafik. En Wiikhall i omedelbar närhet till hav och hamnmiljöer har den fördelen att det går snabbt att sätta upp den, den är enkel att flytta och anpassa efter nya behov som t.ex. ändrade volymer eller generell tillväxt och nya lagerbehov.

Wiikhallen anpassas enkelt för transporter med ramper, körportar eller andra faciliteter som belysning, ventilation, uppvärmning m.m.