Flexibla finansieringslösningar

”O.B.Wiik kunde erbjuda oss flexibla finansieringslösningar som ingen annan kunde. För ett innovativt uppstartprojekt var finansieringen helt avgörande” – Jan Hansen, MSG Aviation

Alla projekt har olika behov och ekonomiska utgångspunkter. Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar som säkerställer att ditt projekt kan ta sig från skrivbordet till verkligheten. Du kan välja att äga, hyra eller leasa – beroende på vad som passar dig bäst.

Kolla in fördelarna med att äga, hyra eller leasa här:

Kolla fördelarna
2022-09-23T09:51:53+02:00

Finansieringslösningar

Finansieringslösningar

O.B.Wiik erbjuder flera olika finansieringslösningar. Nedan finns en lista på några olika alternativ. Kontakta oss för råd och vägledning.

Kontakt oss

Finansiering som passar dig

Alla projekt har olika behov och ekonomiska utgångspunkter. Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar som säkerställer att ditt projekt kan ta sig från skrivbordet till verkligheten.

Du kan välja att äga, hyra eller leasa – beroende på vad som passar dig bäst. Vi har listat några av förmånerna nedan, men du är välkommen att kontakta oss för råd eller vägledning. Det viktigaste är att vi hittar en lösning som du blir nöjd med. Kvaliteten är oavsett densamma

”O.B.Wiik kunde erbjuda oss flexibla finansieringslösningar som ingen annan kunde. För ett innovativt uppstartsprojekt var finansieringen helt avgörande”
– Jan Hansen, MSG Aviation. Läs hela fallet

Fördelar med köp

 • Trygg investering
 • Avsevärt lägre kostnader än vid köp av en traditionell lagerbyggnad
 • Kort leveranstid
 • Lätt att omsätta och ett högt andrahandsvärde

Fördelar med uthyrning

 • Osäkerhet om projektets tidsförlopp
 • Belastar inte det egna kapitalet
 • Frigör driftskapital som kan användas till andra intäktsbringande ändamål
 • Enkel budgetering och bokföring
 • Hyran bokförs i resultaträkningen
 • Försäkring av hallen genom O. B. Wiik

Fördelar med leasing

 • Belastar inte det egna kapitalet
 • Frigör driftskapital som kan användas till andra intäktsbringande ändamål
 • Enkel budgetering och bokföring
 • Enkelt att byta till ny utrustning eller att komplettera med tilläggsutrustning
 • Hyran bokförs i resultaträkningen
 • Flexibel finansieringsform, hyran kan anpassas efter säsongsvariationer
 • Kan leasas ner till kr i restvärde
2022-09-21T15:18:38+02:00