Borg Havn i Østfold har en lång rad olika hyresgäster. Därför använder man sig av O.B. Wiiks hallar, som kan anpassas till de olika aktörernas varierande behov.

– En bra och snabb lösning

Hamnverksamheten för både Fredrikstads och Sarpsborgs kommun sköts av Borg Havn. Under loppet av ett år hanterar företaget mer än 1,5 miljon ton varor. Hyresgästerna tillhör dessutom ett brett spektrum av branscher med allt från järn- och stålprodukter till styckegods, våt- och torrbulk samt lantbruks- och timmerprodukter.

Detta ställer naturligtvis höga krav på lagringskapacitet och anläggningar, och fördelat över de två terminalerna i Øra (Fredrikstad) och Alvim (Sarpsborg) använder Borg Havn sex dukhallar från O.B. Wiik.

– Dukhallar är en mycket bra lösning för oss när det gäller att utnyttja areal. Det går även snabbt att sätta upp dem, kommenterar teknikchefen Pål Erling Johnsen.

Bäst när det gäller pris, flexibilitet och kvalitet

Sedan 2012 har O.B. Wiik levererat dukhallar till Borg Havn-terminalerna. Anledningen till detta är en kombination av det mest fördelaktiga priset och en rad andra faktorer:

– I den öppna offertomgången tittar vi alltid på priset, men även på referenser, leveranstid och kvaliteten på varan som ska levereras, påpekar Johnsen.

Samtidigt framhäver han att hallarna måste kunna anpassas till de aktuella kundernas behov. Det finns alltid krav på en viss areal samt diverse önskemål gällande dörrar, belysning, takhöjd, fläktar och så vidare. Detta är just sådana behov som WiikHallen och relaterade tillbehör har utvecklats för att tillgodose, eftersom kartläggning och anpassning efter varje enskild kund alltid sätts i första rummet när vi uppför nya hallar.

Specialkonstruerade för optimala lösningar

Ett bra exempel på detta är de tre senaste dukhallar som O.B. Wiik levererade till Borg Havn. De är specialkonstruerade för projektlast åt Nexans Norway AS, som är en ledande leverantör av ström-, tele-, installations- och värmekablar i Norge..

– Samarbetet med O.B. Wiik har gått mycket bra ända från anbudsfasen och vidare in i kontraktsfasen. Vi har alltid kommit fram till bra lösningar som våra hyresgäster kan dra nytta av. När det gällde Nexans-hallarna deltog även vår hyresgäst samt entreprenören i processen för att vi skulle komma fram till den bästa lösningen, avslutar Johnsen.

En miljard till utbyggnad

I april 2017, i kölvattnet av en ny nationell transportplan, fastställdes det att en miljard norska kronor sätts av för att bygga ut Borg Havn. Syftet med utbyggnaden är att säkerställa att större lastfartyg ska kunna anlöpa hamnen utan att riskera att gå på grund. I Østfold utgör varutillverkande industrier en betydande del av näringslivet, och många varor transporteras vatten- och sjövägen.