Det er ikke bare tropper fra ind- og udland, som deltager i militærøvelser. I vinters var O.B.Wiik også til stede med flere telte og tillægsudstyr, som skulle hjælpe soldatene gennem øvelsen i barske vintervejr i Nordnorge.

Tält för soldater
Leveransen bestod av flera olika tält med lite olika funktioner. Gemensamt för alla var att de skulle bistå till beredskap under övningen. Alla tält hade golv, dörrar, lampor och elektriska system på plats. Dessutom anpassades tälten till det användningsområde de hade. Därmed levererade vi 3 olika typer av tält:

  • Sanitetstält med bland annat toaletter, pissoarer, tvättställ, vatten och avlopp, elektriska system och naturligtvis värme. Det gjorde det möjligt för soldaterna att göra sina nödvändigheter i en bekväm miljö mellan tunga övningar.
  • Förläggningstält som förutom värme, belysning, elektronik och golv hade skiljeväggar, fältsängar och bagagehyllor. Därmed var det en lämplig plats att bo på för trupperna och möjligheten att ta emot många soldater för natten.
  • Lagertält med vikport som är idealiskt för förvaring av det trupperna önskar.

 

Omfattande erfarenhet av tält för militärt bruk
Vi har flera gånger tidigare levererat utrustning för militära övningar och liknande uppdrag med mycket speciella behov. Genom vår långa karriär inom nödhjälp runt om i världen har vi byggt upp en unik kompetens inom detta område. O.B.Wiik är alltid redo att inrätta tillfälliga läger för att möta mänskliga behov i extrema situationer.

Läs mer om nödhjälp