Långt innan du lägger ett par torra, fina vedklabbar på brasan, kan det mycket väl hända att de har legat torrt och fint under ett tak från O.B. Wiik. Sveriges trävaruindustri använder sig av WiikHallar i olika form och storlek.

Hel ved

Många av oss nordbor är besatta av vedeldning. Det har till och med skrivits böcker om det. De flesta vet också att kvalitetsved ska ha en låg fukthalt, men det händer inte av sig självt. Veden måste lagras torrt.

Roys Vedsalg AS är Norges största producent av ved, och använder hallar från O.B. Wiik för att lagra veden. Det har blivit några hallar med åren – du kan se omfattningen i filmen.

Torr, bra och säker lagring

För Roys Vedsalg är lagringen av veden avgörande för kvaliteten. Färdigtorkad ved packas i säckar, staplas på pallar och lagras på höjden. Därför måste hallarna ha stor volym och skydda mot väder, vind och fukt.

WiikHallen valdes ut som den bästa lösningen, trots att andra aktörer kunde konkurrera rent prismässigt. Orsaken? Vår dukkvalitet och konstruktionskvalitet som åstadkommer just ett bra skydd mot vädrets makter. Hallarna är placerade djupt inne i Finnskogen och ger optimala förutsättningar för att lagra bra brasved.

Utöver lagerhallarna har Roy satt upp hallar som fungerar som arbetsstationer. Där kapas, klyvs och packas veden i säckar. Därefter får veden tak över huvudet i hallar från O.B. Wiik.

Resultatet är tio hallar av olika storlekar och utformningar, alla med en och samma uppgift: att se till att du ska få torr, fin ved att elda med.