En tälthall kan lösa många problem på en och samma gång. Har er verksamhet behov av ett större lager för varor, arbetsredskap eller något helt annat? Vi har tälthallen som är lösningen på de flesta logistiska bekymmer som företag upplever idag. En tälthall kan användas på flera olika sätt beroende på hur läget förändrar sig för er verksamhet. Behövs mer utrymme kan det ordnas enkelt genom att göra hallen längre och på samma vis kan hallen göras mindre genom att korta ner den.

En byggarbetsplats kan också behöva flyttas. Kanske arbetar ni med ett projekt som sträcker sig över ett större geografiskt område? Våra tälthallar kan flyttas allt efter var behovet uppstår. En tälthall har många fördelar jämfört med en vanlig byggnad. Styrkan ligger i flexibiliteten. Vår erfarenhet har lärt oss att vara lyhörda efter vad branschen ställer för krav och vilka funktioner som efterfrågas i en tälthall.

Specialanpassade lösningar

Specialbeställningar är vår specialitet. Vi är bra på att ta fram specialanpassade lösningar. Kontakta oss så tittar vi på en lösning tillsammans genom att vi sätter oss in i ert behov kan vi producera en lösning som passar perfekt. Vi ser till att tälthallen lever upp till verksamhetens alla krav. Våra tälthallar håller hög standard och bra kvalitet. Ni kan ta en titt här på sidan, då vi har bilder och information kring alla våra modeller. Det ger er en bra översikt över vilken modell som skulle passa er verksamhet.

Efter över 40 år i branschen vet vi vilka produkter som passar bäst för olika ändamål. Vi delar gärna vår kunskap och gör allt för att ni ska bli nöjda och få rätt produkt som passar de behov som er verksamhet har.

Vad är en tälthall och vad används den till?

Er verksamhet kanske plötsligt har fått ett behov av att kunna lagerföra en viss råvara, maskiner, matvaror eller något helt annat. När en plötslig situation uppstår krävs snabba handlingar. Våra tälthallar har många funktionsområden, därför förser vi verksamheter med tälthallar i många olika branscher. Vårt breda kundregister ger oss insikt i hur behoven kan variera från bransch till bransch.

Oavsett om ni ska använda er tälthall som läger eller som ett skydd över en arbetsplats – så har vi ett flertal olika tillbehör som underlättar arbetet. Ett exempel är en inkörsport som kan placeras var som helst och underlättar in- och utfart från hallen. Inkörsporten kan också flyttas beroende på var man vill ha den. Ett praktisk och viktigt tillbehör, framförallt om man behöver fylla och tömma hallen snabbt. Vi erbjuder också ramper som tillbehör som underlättar in- och utfarten av maskiner och dylikt.

 

obwiik tälthall

 

En solid och praktisk tälthall

Det finns i det närmaste inte någon begränsning för vad våra tälthallar kan användas till. Eftersom hallen kan utrustas med många olika tillbehör kan den princip fungera som en vanlig byggnad. Några exempel på vad en tälthall kan användas till är: idrottshall, evenemang, nödhjälp, lager och mycket mer. Hallen kan dessutom förlängas eller kortas ner vilket gör att den kan anpassas till det behov som gäller för er verksamhet.

Det lokala klimatet styr huruvida en hall behöver isoleras eller inte. Alla våra hallar är utvecklade med det nordiska klimatet i åtanke. I Sverige har vi kalla vintrar med snö och kyla samtidigt som vinden kan vara påfrestande. Våra hallar klarar av att stå emot väder och vind. Kontakta oss för att höra mer om vilka typer av modeller som passar i just den miljön där ni arbetar.

I den norra delen av landet kan kylan vara extrem och väldigt påfrestande. Våra hallar kan hantera temperaturer från – 30°c till + 70°c och baskonstruktionen i hallen skapar en stabil grund som kan anpassas med tillbehör efter de olika behov som uppstår i diverse verksamheter. Kvaliteten är en grundläggande faktor när vi bygger nya hallar. Vi har tälthallar på lager som är byggda utifrån standardmått som passar de flesta i branschen. Men om ni behöver en speciallösning så ordnar vi givetvis det.

Tälthallens utformning

Våra tälthallar håller en hög standard. En essentiell del i produktionen av tälthallar är valet av de material som vi använder. Vi väljer noggrant ut material i vår produktion. Här kompromissar vi inte med något. Eftersom vi vet att bra material ger säkra tälthallar som håller länge. Säkerheten är viktigt på de flesta arbetsplatser testar alltid våra produkter för att säkerställa att de lever upp till våra höga krav på säkerhet. Vi noggrant väljer ut material i vår produktion. Det ger en hall som håller länge.

Design och utformning står i fokus när det kommer till hallens utsida. En tälthall kan placeras i varierande miljöer exempelvis vid en byggarbetsplats, en hamn eller i en tätort. De olika miljöerna orsakar varierande slitage och påfrestning och därför är det viktigt att man väljer rätt modell så man får den produkt som passar verksamhetens behov bäst. Oavsett om tälthallen ska användas i en längre eller kortare period ska den smälta in i den närmiljö där den placeras.

På samma sätt ska insidan också anpassas efter den verksamhet som använder hallen. Vi erbjuder olika tillbehör i form av flyttbara väggar som kan dela upp ett arbetsområde i flera olika zoner, ramper och inkörsportar som underlättar arbetet och inkörningen av exempelvis arbetsmaterial.

Lagerhall med flexibla användningsområden

Står ni och behöver en tillfällig idrottshall, lagerhall eller kanske något helt annat? Vi har lösningen och den heter O.B Wiiks tälthall. Våra tälthallar skiljer sig en del från exempelvis tälthallar på blocket. Våra hallar kan nämligen anpassas efter den verksamhet som använder den. Hallen kan göras längre eller kortare, och hallen kan dessutom flyttas om behovet uppstår på en annan plats.

Vi har utvecklat våra produkter över många och vår erfarenhet från branschen har lärt oss att sätta kundens behov i fokus. Vår hemsida ger information om våra olika hallar och vilka ändamål de kan användas till men om ni vill ha ytterligare information, som pris, funktionsområde eller hjälp med att jämföra produkter så kontakta oss gärna. Vår personal står till förfogande och hjälper gärna till.