O.B.Wiik grundades 1912 och är en av Nordens största leverantörer av tillfälliga byggnader, tält och hallar.

O.B.Wiik AS grundades 1912 och är en ledande leverantör av plasthallar, idrottshallar och stålbyggnader samt presenningar och arrangemangsprodukter som tält, bord och stolar. De flesta produkter kan både hyras och köpas. Företaget växer kraftigt och marknadsför sina produkter internationellt. Företaget exporterar sina produkter till fler än 100 länder.

O.B.Wiik AB har säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, och ingår i det norska företaget O.B.Wiik AS, som även har ett dotterbolag i Danmark och Canada. Sammanlagt har företaget 100 anställda och omsätter cirka 500 miljoner norska kronor årligen.

Miljö

O.B.Wiiks verksamhet påverkar den yttre miljön, genom vårt eget företag och indirekt genom våra kunder och leverantörer. Därför tar O.B.Wiik ansvar för vår miljöpåverkan som en del i vår dagliga verksamhet. Vi vill på ett naturligt sätt bidra till utvecklingen av ett hållbart arbete inom vår bransch och för de som använder våra produkter.

O.B.Wiik arbetar med att ta fram ett effektivt miljöledningssystem för att styra utvecklingen av vårt miljöarbete. Detta innebär ett åtagande att kontinuerligt förbättra miljöförhållandena och att uppfylla de krav som samhället ställer på O.B.Wiik produkter. Vi har gjort ett aktivt val att arbeta med metoder och komponenter som ger våra produkter ett lång livslängd. Vi fokuserar på att minska O.B.Wiiks miljöpåverkan, särskilt på avfall och energiförbrukning, samt att använda en hög nivå av miljövänliga komponenter i vår produktion. Vi kommer aktivt att påverka våra kunder, partners och leverantörer att vidta åtgärder som främjar ett långsiktigt miljöarbete.

Alla i O.B.WIIK är engagerade i vårt miljöarbete. Samtliga enheter i koncernen ansvarar för sina egna miljöbedömningar och den påverkan som verksamheten har på miljön. Rutiner och instruktioner för ett gott arbetsmiljöarbete dokumenteras i företagets styrande och uppföljande dokument. Detta innebär också att miljöarbetet ingår som en naturlig del i O.B.Wiiks utveckling av produkter och tjänster.

obwiik enviromental
a3Cert StartBank Ansvarsrett