Dukbyte på befintlig hall

2022-05-11T14:20:52+02:00

Vi på O.B.Wiik har lång erfarenhet av att göra dukbyten på äldre eller skadade tälthallar.

Dukbyte på befintlig hall2022-05-11T14:20:52+02:00

Lager och logistik

2020-03-04T12:08:39+01:00

Många företag med transport- och lagerbehov har funnit skydd i en lagerhall från O.B.Wiik. Allt från råvaror, matvaror, maskiner, mineraler och postförsändelser skyddas mot väder och vind i en WiikHall eller stålhall.

Lager och logistik2020-03-04T12:08:39+01:00

Evenemang

2020-03-04T10:48:03+01:00

Behöver du bara våra produkter under en kortare tid? Exempelvis till ett enskilt evenemang eller arrangemang? Det går även att hyra många av våra gedigna produkter.

Evenemang2020-03-04T10:48:03+01:00

Idrott

2020-03-04T12:08:36+01:00

Idrottsarrangemang eller fasta idrottsinstallationer kräver bra tältlösningar eller hallar och multihallar. Det handlar om att skapa en bra inramning för träning, sport och arrangemang.

Idrott2020-03-04T12:08:36+01:00

Maritim

2020-03-04T12:08:30+01:00

I miljöer kopplade till sjöfart, näringar och hamnar, ställs det särskilda krav på skydd av utrustning. Saltvatten, väder, vind och säkerhetskrav är förhållanden som hallar och produkter från O.B.Wiik måste ta hänsyn till.

Maritim2020-03-04T12:08:30+01:00

Luftfart

2020-03-04T12:08:05+01:00

Flygplan, helikoptrar och utrustning för luftfart är mycket kostsamma investeringar som måste skyddas väl. En hangar i form av en skräddarsydd Wiikhall ger flexibilitet och fullgott skydd på både större och mindre flygplatser.

Luftfart2020-03-04T12:08:05+01:00

Försvaret

2020-03-04T12:07:53+01:00

Få aktörer ställer hårdare krav på förvaring och säkerhet för militärt materiel än just försvarsmakten. O.B. Wiik har levererat hallar till militära områden med skräddarsydd specialutrustning som värnar om säkerheten.

Försvaret2020-03-04T12:07:53+01:00

Industri

2020-03-04T12:07:44+01:00

Maskiner, fordon, varulager och elektronik har speciella behov av lokaler. Ett industriföretag har speciella behov av lösningar som klarar tillväxt. Hallar från O.B. Wiik tillgodoser alla behov.

Industri2020-03-04T12:07:44+01:00

Bygg och anläggning

2020-03-04T10:48:33+01:00

Ingenstans är det viktigare med skydd mot vädret än på anläggningsområden och byggplatser, både för medarbetare, material, konstruktioner och dyra maskiner.

Bygg och anläggning2020-03-04T10:48:33+01:00

Finansieringslösningar

2022-09-21T15:18:38+02:00

O.B.Wiik erbjuder flera olika finansieringslösningar. Nedan finns en lista på några olika alternativ. Kontakta oss för råd och vägledning.

Finansieringslösningar2022-09-21T15:18:38+02:00