Arbetstält

Ska du jobba med ett projekt under en längre tid? Med underlag som behöver skyddas? Skydda det med WiikHall arbetstält. Flexibla lösningar på höjden, bredden och längden.

Kontakta oss

Utomhusjobb inne

Det är mycket väder och vind i Norden. Ett arbetstält från O.B.Wiik kan eliminera de skador man kan råka ut för om man jobbar utomhus i Norden. WiikHall-seriens arbetstält är ett bra exempel på trygghet och förutsägbarhet som har satts i system.

Arbetstältet hjälper de personer som bygger eller renoverar byggnader att besegra naturkrafterna. Man slipper fukt i konstruktionen och därmed även eventuella juridiska processer i framtiden. De HMS-fördelar man uppnår är också värdefulla. Arbetet blir mer behagligt och tidsbesparande för de anställda, samtidigt som verksamheten och kvaliteten förbättras.

Bygg- och anläggningsbranschen behöver arbetstält i varierande storlekar. Hos O.B.Wiik kan du hyra exakt den storlek du behöver till de olika projekten. Du kan givetvis även välja att köpa ett arbetstält, och om du behöver använda tältet ofta är detta en investering som lönar sig.

Ett arbetstält kan användas till massor av ändamål. En rörmokare eller snickare får sina behov tillgodosedda, särskilt under den kalla och blöta årstiden. Gjutningsarbeten eller andra arbeten där man behöver skydd mot vatten är naturliga användningsområden. Ett arbetstält kan även enkelt fungera som ett bra lagerutrymme för material och verktyg.

obwiik arbetstält Väderskydd

WiikHall arbetstält är den senaste generationens plasthall från O.B.Wiik.

Arbetstältet är en nyutvecklad flexibel plasthall som tillgodoser alla behov för en snabb och komplett övertäckningslösning. Den solida aluminiumkonstruktionen monteras snabbt och effektivt tillsammans med den flamhämmande polyesterarmerade tältduken.

WiikHall arbetstält levereras i breddmått från 4,5 till 20 meter. Längdmodulerna är 3 meter och kan levereras i olika vägghöjder. Även om hallarna i ett utgångsläge är enkla och okomplicerade, kan de skräddarsys efter specifika behov eller avancerade ändamål. Lagerföring av en mängd olika varianter arbetstält säkerställer snabb och överensstämmande leverans.

O.B.Wiik AS har mer än 40 års erfarenhet när det gäller att lösa byggnadsutvecklares och entreprenörers olika behov av övertäckningslösningar för byggplatser med användning av arbetstält. O.B.Wiik AS är största marknadsaktören inom övertäckningslösningar vid byggarbetsplatser och har en ledande marknadsposition när det gäller utveckling av nya produkter och tjänster.

O.B.Wiik upplever en stark ökning från byggbranschen när det gäller efterfrågan av olika övertäckningslösningar för byggarbetsplatser. Att uppföra byggnadsarbeten under arbetstält är framtidens byggnadssätt. Anledningarna och fördelarna är att fuktproblematiken reduceras, materialhanteringen effektiviseras och arbetsförhållandena förbättras och optimeras vid användning av en övertäckningslösning för byggprojektet. Nya tekniska föreskrifter (TEK) kräver att entreprenörsbranschen i framtiden utför byggarbete i torra miljöer för att eliminera följdskador förorsakade av fuktpåverkan från väder och vind.

Anpassat till omgivningen

WiikHall arbetstält skärmar effektivt av byggplatsen mot grannskap och närliggande omgivning.

Rätt dimensioner och snabbt monterat

Arbetstält är ett flexibelt och genomtestat hallkoncept som löser entreprenörens olika behov under byggperioden. Hallarna kan levereras i ett flertal olika modeller som alla uppförs med solida aluminiumvalv och högkvalitativt dukmaterial.

Goda arbetsförhållanden

Inne i ett WiikHall arbetstält kan anställda koncentrera sig på att utföra det yrkesmässiga arbetet. De slipper här att använda sin tid till att ordna med våta byggvaror eller snöröjning.

Kontaktpersoner för arbetstält