Lagertält

Ett lagertält kan lösa många problem på en och samma gång. Kanske har er verksamhet behov av ett större lager för varor, arbetsredskap eller något helt annat?

Kontakta oss

Lagertält

Ett lagertält kan lösa många problem på en och samma gång. Kanske har er verksamhet behov av ett större lager för varor, arbetsredskap eller något helt annat? Vi har praktiska lagertält som är lösningen på de flesta logistiska bekymmer, som företag kanske upplever idag. Ett lagertält kan användas på varierande sätt beroende på hur läget förändrar sig för er verksamhet. Behövs mer utrymme kan det enkelt ordnas genom att göra lagertältet längre och på samma vis kan lagertältet göras mindre genom att korta ner den.

En byggarbetsplats kan också behöva flyttas. Kanske arbetar ni med ett projekt som sträcker sig över ett större geografiskt område? Våra lagertält kan flyttas allt efter var behovet uppstår. Ett lagertält har många fördelar jämfört med en vanlig byggnad. Styrkan ligger i flexibiliteten. Vår erfarenhet har lärt oss att vara lyhörda efter vad branschen ställer för krav och vilka funktioner som efterfrågas.

o.b.wiik lagertält

Specialanpassade lösningar

Specialbeställningar är vi duktiga på. Vi kan ta fram en specialanpassad lösning till er. Kontakta oss så tittar vi på en lösning tillsammans, genom att vi sätter oss in i ert behov så kan vi konstruera en lösning som passar er perfekt. Vi ser till att lagertältet lever upp till verksamhetens alla krav. Våra lagertält håller hög standard och tillverkas i en bra kvalitet. Ni kan ta en titt här på sidan, vi har nämligen bilder och information om alla våra modeller. Det ger er en bra översikt över vilken modell som skulle passar er verksamhet.

Efter över 40 år i branschen vet vi vilka produkter som passar bäst för olika ändamål. Vi delar gärna vår kunskap och gör allt för att ni ska bli nöjda och få rätt produkt som passar just de behov som er verksamhet har.

Vad är ett lagertält och vad används det till?

Er verksamhet kanske plötsligt har fått ett behov av att kunna lagerföra en viss råvara, maskiner, matvaror eller något helt annat. När en plötslig situation uppstår krävs snabba handlingar. Våra lagertält har många funktionsområden och vi levererar lagertält till många olika verksamheter i många olika branscher. Vårt breda kundregister ger oss kunskap om hur behoven kan variera från bransch till bransch.

Oavsett om ni ska använda ert lagertält som ett lager eller som ett skydd över en arbetsplats – så har vi ett flertal olika tillbehör som underlättar arbetet. Våra tillbehör är portar, belysning, värme, avfuktare m.m.

Ett praktiskt och användbart lagertält

Det finns närmast inte någon begränsning för vad våra lagertält kan användas till. Eftersom lagertältet kan utrustas med många olika tillbehör kan det princip fungera som en vanlig byggnad. Några exempel på vad ett lagertält kan användas till är: idrottshall, logistikhall, maskinhall, lager och mycket mer. Tältet kan dessutom förlängas eller kortas ner vilket gör att det kan anpassas till det behov som er verksamhet har.

Det lokala klimatet styr huruvida ett tält behöver isoleras eller inte. Alla våra tälthallar är utvecklade med det nordiska klimatet i åtanke. I Sverige har vi kalla vintrar med snö och kyla samtidigt som vinden kan vara påfrestande. Våra tälthallar klara