Väderskydd

Skall du arbeta med ett projekt under en längre period? Med underlag, material eller verktyg som behöver skydd? Skydda det med WiikHall väderskydd. Flexibla lösningar på höjden, bredden och längden.

Kontakta oss

Väderskydd

Skall du arbeta med ett projekt under en längre period? Med underlag, material eller verktyg som behöver skydd? Skydda det med WiikHall väderskydd. Flexibla lösningar på höjden, bredden och längden. O.B.Wiik är en av Nordens största leverantörer och exporterar produkter inom produktsegmentet väderskydd och presenningar för byggnationer och byggnadsverksamhet m.m. Vi både säljer och hyr ut våra produkter och tjänster till mer än 100 länder.

Hos O.B.Wiik erbjuder vi alla former av väderskydd och presenningar för olika byggnadsprojekt över hela landet. Vi erbjuder väderskydds- och övertäckningslösningar för entreprenörer och hantverkare, allt enligt behov och önskemål. O.B.Wiik har mer än 40 års branscherfarenhet och vi har varit verksamma på business to business-marknaden redan från start. Vi har omfattande erfarenhet av totallösningar inom väderskydd och presenningar, både små och stora väderskydd upp till flera meter upp i luften eller kanske även en hel villafasad.


Allt du behöver veta om väderskydd

Här kan ni som verksamhet få mer information om varför vi rekommenderar en väderskydd lösning för ditt arbetsprojekt. Det är en lång rad fördelar med att välja en sådan lösning, som vi kommer att dig en förteckning över i detta innehåll. Ni kommer att få den överblick er verksamhet har behov av för att sedan kunna fatta ett bra och säkert beslut. Det finns både praktiska och tekniska upplysningar, inom detta specifika arbetsområde.

Vår verksamhet bygger på en tät kommunikation med våra kunder och vi utarbetar därför våra produkterbjudanden och lösningar i samarbete med er. Vi bjuder in till vår erfarenhet och våra lösningsförslag till just ert specifika projekt samt lyssnar till era specifika önskemål, krav och förväntningar på våra produkter och vårt utförande.

obwiik arbetstält Väderskydd

Vad är ett väderskydd?

  • Vilka är fördelarna med väderskydd?
  • Vad innebär en övertäckningslösning för byggnationen för er?
  • Teknisk information om produkten
  • Har du säkerställt skydd mot dyra skador
  • Specifikt anpassat till just ert projekt
  • Säkerhet och komfort på arbetsplatsen

                                                                    

En normal väderskyddslösning sträcker sig över taket på byggnationen och skyddar mot tuffa väderförhållanden. Ett väderskydd gör det således möjligt att arbeta i torrväder och kan säkerställa att arbetet blir klart i tid.

nordiska klimatet blir man sällan klok på. Och därför kan det vara svårt att planera sitt arbete och hålla deadlines vid utomhusarbete. Detta problem löser vi med våra många olika lösningsförslag på väderskydd.

Totalövertäckning av byggnation / Väderskydd tält

För att få bästa möjliga skydd mot det nordiska vädret, föreslår vi en totalövertäckning av byggnationen. En totalövertäckning skyddar både byggnation och medarbetare från vind och väder och är idealisk för större byggprojekt, där deadlines måste hållas. Det kan vara en stor fördel att totalövertäcka byggnationen arbetsprojekt över lång tid, såsom exempelvis större renovationsarbeten, tekniska installationer, målnings- eller murningsarbete.

Totalövertäckningen säkerställer en god arbetsmiljö och säkerställer att dina uppdrag blir färdiga i tid. När du och dina medarbetare inte behöver tänka på vädret. När byggnationen är totalövertäckt, så kommer ni även att spara pengar och tid, liksom att optimera byggprocessen. Totalövertäckningar och väderskydd används vanligtvis vid nybyggnationer och renoveringsprojekt.

Fördelarna med Väderskydd

Der finns många fördelar med att skydda sin byggnation med en väderskyddslösning, särskilt vid renovering i ett skede när byggnationen är extra sårbar och utsatt för regn och blåst. Här kan det både vara för att säkerställa ett bättre byggunderlag och skydda material och verktyg.

För hantverkare på byggnadsställning är det en fördel att använda sig av en väderskydds- och övertäckningslösning för hela byggnadsprojektet eller byggnationer som skall genomgå en genomgripande renovering. Tidsplaner kan hållas året runt och man säkerställer ett kvalitativt slutresultat. Med hjälp av en övertäcknings- och intäckningslösning får man helt enkelt en optimerad byggnadsverksamhet.

Väderskydd och presenningar används i allt högre grad jämfört med tidigare, för att optimera byggprocessen och förkorta byggperioden. Samtidigt undviker man att behöva tänka på dåligt väder och sparar samtidigt tid i förhållande till den dagliga avtäckningen av tak och byggnationer och löper heller ingen risk att råka ut för inträngning av vatten och snö.

Lösningar anpassade till just ert projekt

Ofta kan det vara så att färdigställda schabloner och standardstorlek inte passar. Vi kan skräddarsy era väderskydd – som har en mycket flexibel design – även enligt just era behov och önskemål.

Vårt skydd mot väder och vind är både ljud- och värmeisolerande. Det kan vara mobilt, rullande, bågformat eller vertikalt – nästan allt är möjligt. Vi arbetar dagligen med att tillhandahålla väderskydd till olika typer av branscher och byggarbetsplatser. Vi har både praktisk erfarenhet och tätt samarbete med vår egen ingenjörsavdelning och kan åta oss allt från enkla till komplicerade uppdrag.

Hos O.B.Wiik har vi stor erfarenhet med Väderskydd, oavsett om det är för takarbete eller en byggnation. Vid byggnationer kan övertäckningen vara på en sida eller över hela byggnationen. Vi erbjuder flera olika professionella övertäckningslösningar och O.B.Wiik tar fram den bästa lösningen för just ditt projekt.

 

Se till att du är skyddad mot kostsamma skador

Med effektiva väderskydds- och övertäckningslösningar, kommer vi att ha möjlighet att säkerställa byggnationen mot fukt under hela uppförandet samt att arbetsmiljön även förbättras.

De rätta lösningarna kommer att utgöra en god försäkring mot dyra och kostsamma skador på byggnationen under perioder med dåligt väder. Duken kan anpassas till det enskilda arbetsprojektet, om det exempelvis skulle finnas behov av en brandhämmande duk. Vår erfarenhet har visat oss att det är möjligt att spara 15–30 % när det gäller arbetstiden, baserat på att arbetet kan utföras mer effektivt vid en bättre arbetsmiljö samt att risken för fuktskador på byggnationer minskar. Det finns därför större chans att det inte uppstår problem med den färdiga byggnationen.

 

Teknisk information och lösningar 

WiikHall väderskydd tält levereras i bredd 4,5 till 20 meter. Längdmodulerna finns i 3 meter och kan levereras i olika vägghöjder. Även om tälthallarna i ett utgångsläge är enkla och okomplicerade, så kan de skräddarsys till speciella behov eller anpassas till avancerade arbetsprojekt. Vi har ett stort lager med arbetstält i olika modeller, vilket säkerställer snabb och korrekt leverans.

Vi ger dig gärna rådgivning gällande vilken typ av byggnadsställning och väderskydds- och övertäckningslösning som är mest praktisk för just ditt arbetsprojekt.

obwiik arbetstält Väderskydd

Montering och hyra väderskydd pris

Man har möjlighet att arbeta i lugn och ro utan störande element från omvärlden. Väderskydds- och övertäckningslösningen eliminerar störande element, som bromsar upp arbetsprocessens framskridande. Väderskyddslösningen har nämligen en avskärmande effekt och skyddar inte endast byggnationen och de arbetande mot väder och vind. Du har möjlighet att täcka in den aktuella arbetsplatsen eller täcka över hela byggnationen med et väderskydd, allt utifrån dina behov och önskemål. Det har genomförts tester för att komma fram till den bästa lösningen, så att den tillgodoser entreprenörens olika behov genom hela byggperioden.

Det är möjligt att leverera flera olika varianter som alla monteras med solida aluminiumbågar och dukmaterial i hög kvalitet. Inne i ett WiikHall väderskydd kan medarbetarna i ljusa och torr arbetsmiljö koncentrera sig på att utföra det yrkesmässiga arbetet. Här slipper du att lägga ner tid på vare sig våta byggmaterial eller snöröjning.

Vi gör det även möjligt för våra kunder att köpa begagnade produkter, som vi givetvis erbjuder till ett bra pris.

Skapa en bättre arbetsmiljö

O.B.Wiik har mer än 40 års erfarenhet av att tillgodose byggherrars och entreprenörers behov av olika väderskydds- och övertäckningslösning genom användning av våra produkter inom detta produktsegment. Verksamheten är även den största marknadsaktören inom väderskydd lösningar och har en ledande ställning inom utveckling av nya produkter och tjänster. O.B.Wiik upplever en stark tillväxt i efterfrågan när det gäller väderskyddslösningar i byggbranschen. Man ser en tydlig effektivisering och förbättring gällande monteringsarbetet vid byggnationer med väderskydd.

En väderskyddslösning är det bästa sättet att säkerställa att man kan utföra arbetet oavsett väder- och vindförhållande. När du väljer att täcka över byggnadsställningar med et väderskydd, undviker du många av de vanliga besvär och problem som kan uppstå vid dåligt väder. En medarbetare med torra kläder är en glad och produktiv medarbetare som håller sina deadlines.

Säkerheten på byggnadsställning

Vi utlovar naturligtvis en kontroll och utvärdering av varje väderskyddslösning, innan den monteras, så att den är säkerhetsgodkänd. På så vis säkerställer vi att lösningen alltid har fullgod prestanda som uppfyller nödvändigt skydd för medarbetare och byggnation.

Även om byggnadsställningen eller taket har en väderskydds- och övertäckningslösning, och därmed inte blir halt och vinden inte river fullt lika mycket i folk, så är säkerhetsutrustning alltid en viktig faktor i det dagliga arbetet. En väderskyddlösning minskar dessvärre inte riskerna som kan finnas vid arbete på en byggnadsställning. Som minimum bör alla vara utrustade med både säkerhetsselar, -skor och -hjälm. Det finns flera sätt att säkerställa arbetsplatsen och vi tillhandahåller gärna rådgivning gällande extra åtgärder som kan vidtas.

Vi har på det hela taget lite extra fokus på lagstiftning och säkerhetskrav, när vi arbetar i andra länder. All vår utrustning är uppdaterad och säkerställer god kvalitet och montering.

 

Lösningar med säkerhet, komfort och trivsel i toppklass

Regn, rusk och frost är i princip lika dåligt för människor och byggmaterial. Hantverkare med torra och varma kläder är glada och effektiva hantverkare – med en väderskydds- och övertäckningslösning är komfort och trivsel i toppklass. När du täcker över byggarbetsplatsen undviker då samtidigt att få våta och hala arbetsplatser eller att verktygen flyger iväg, vilket gör att säkerheten på arbetsplatsen höjs.

Vi säkerställer att vår produkt kontrolleras grundligt innan uppstart av arbetet. Det ger dig den trygghet du behöver av när du arbetar på en byggnadsställning med en väderskydds/-övertäckningslösning. Vi underskattar aldrig kvaliteten, eftersom den oskiljaktligt går hand i hand med säkerheten.

En väderskydds- och övertäckningslösning som passar just dig

Om du har eventuella tvivelsmål gällande vilken lösning som passar just dig och ditt arbete bäst, kontakta gärna O.B.Wiik redan idag, så hjälper vi dig med att hitta fram till den bästa lösningen för dig. Med fackutbildad personal hjälper vi dig att hitta fram till vad du och ditt arbetsprojekt har användning för, för att nå er deadline och göra ett väl utfört arbete.

Kontakt oss gärna, så kan vi berätta mer om hur vi kan hitta en lösning som tillgodoser just dina specifika behov.

Kontakta oss för frågor eller erbjudande kring övertäckning 

Om du har frågor angående byggnadsställning eller väderskydds- och övertäckningslösningar eller vill få en bra icke-bindande offert, kontakt gärna någon av våra avdelningar. Vi har separata avdelningar för administration, försäljning och uthyrning, både i landets östra och västra del. Du hittar mer upplysningar under fliken ”Om oss”.

Få den bästa och mest professionella vägledningen kring våra övertäckningslösningar för byggnadsställningar, via våra duktiga medarbetare.

Kontaktpersoner för väderskydd

Se våra senaste projekt

Arbetstält på lekplats

Nej, det är inte arbetarna som kommer att roa sig, utan en lekplats som kommer att få nytt fallskydd! 🤸 Här ska ett fallskyddsgummi läggas, ett arbete som kräver en temperatur på 10 grader. [...]

Arbetstält på takterrass

Någon av er som slår den här utsikten från arbetsplatsen? 🤩 Här från ett jobb på en takterrass i vackra Stockholm.

Bygg hus under tak

Varför inte ge dig själv bästa möjliga arbetsvillkor? Här byggs ett helt hus under full täckning av ett Wiik Instant – väderskydd och byggarna behöver bara tänka på jobbet och inte 🌧️, 💨 eller [...]