WiikHall modell Vision

Detta är den hall som ofta används som huvudlager eller distributionspunkt för nödhjälp. Den stora lagerkapaciteten, gedigna konstruktionen och tillvalen av extrautrustning gör att den kan inrymma fordon eller nödhjälpsutrustning som t.ex. livsmedel, vattenreningsutrustning, presenningar, mattor, generatorer eller vattentankar – i stora volymer.

Kontakta oss

En multifunktionshall

WiikHall modell Vision består av en hallkonstruktion av galvaniserat stål som kläs med flamhämmande polyesterarmerad PVC eller med stålplattor. Efter montering framstår den i stort sett som en permanent byggnad, och tilläggsfunktioner som ingångsdörrar, portar, lastramper, ventilation och belysning gör att den kan användas till många olika ändamål.

Bulklager, hamnlager och avfuktade lager är några exempel, men multifunktionspotentialen gör att man även kan använda den som idrottshall eller flygplanshangar med några få modifieringar.

I en nödhjälpssituation, och i ett bredare perspektiv när det gäller vad man vill erbjuda för faciliteter, blir modell Vision det naturliga valet.

Hallarna levereras i bredder från 15 meter och upp till 50 meter. Den modulbaserade uppbyggnaden gör att den kan sättas upp med obegränsad längd.

Textiler

Duken är SVENSK/POLSK och godkänd av Norges brandtekniska laboratorium (SINTEF). Duken har ett av marknadens högsta värden gällande riv- och sträckstyrka, och levereras med fem års garanti mot produktionsfel.

Stål

O.B.Wiiks lagerhallar med varmgalvaniserade stålramar är dimensionerade i enlighet med SVENSK standard och EU-standard.
• NS 3490 (Krav för bärverks säkerhet)
• NS 3491-3 (Snölast)
• NS 3491-4 (Vindlast)
• NS 3472 (Dimensionering av stålkonstruktioner).

Aluminium

O. B. Wiiks aluminiumkonstruktioner är dimensionerade i enlighet med EURO-kod 9 del 1-1, Dimensionering av aluminiumkonstruktioner – del 1-1 Allmänna regler – Allmänna regler och regler för byggnader.

Klimatförhållanden

Utåt sett ser en lagerhall från O.B.Wiik alltid likadan ut, oavsett placering. Vi anpassar vår solida baskonstruktion efter lokala klimatförhållanden.

Trygg förankring

Lagerhallarna förankras med fotplattor på de flesta underlag. I samarbete med Norges geotekniska institut har O.B.Wiik genomfört tester för att beräkna den optimala användningen av jordspett för förankring direkt i marken. Om vi är osäkra på hur fast marken är, genomför vi tester på plats.

Belysning i lagerhall

O.B.Wiiks personal har lång erfarenhet av att utrusta lagerhallar med rätt belysning.

Gångdörrar och portar

Vi levererar portar för alla behov, från standardskjutportar till avancerade snabbportar och ledade portar.

Kontaktpersoner för WiikHall modell Vision

Se våra senaste projekt

Color Line teststation

Vi har satt upp två nya testtält för Covid-19 vid Color Lines hamnområde. Där kan både passagerare och yrkesförare testas efter att de har gått i land. Detta säkerställer att passagerare bara tar med sig [...]

Teststation på Jessheim

Ännu en teststation för Covid-19 har satts upp av O.B.Wiik. Stationen består av ett arbetstält på 8,5x6m. I vardera änden av tältet finns en öppning så att det är möjligt att genomföra drive-thru-testning och på [...]

O.B.Wiik på militärövning

Det er ikke bare tropper fra ind- og udland, som deltager i militærøvelser. I vinters var O.B.Wiik også til stede med flere telte og tillægsudstyr, som skulle hjælpe soldatene gennem øvelsen i barske vintervejr i [...]