WiikHall NEX

Denna nödhjälpshall är tio meter bred och kan byggas på till obegränsad längd i sektioner om fyra meter. De vanligaste storlekarna som används av FN och välgörenhetsorganisationer är 10×24 och 10×32 meter.

Kontakta oss